روش های ارسال کالا

روش های ارسال محصولات فروشگاه به روش های زیر می باشند:

1. ترمینال اتوبوسرانی
2. باربری
3. تیپاکس

ترمینال اتوبسرانی

سفارش هایی که تا ساعت ۱۴ روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ثبت شوند، امکان تحویل به انبار اتوبسرانی در همان روز را دارند. سفارش هایی که ثبت آنها بعد از این ساعت و یا در روز پنجشنبه انجام گیرد، در اولین روز کاری بعدی به انبار اتوبوسرانی تحویل داده می شوند.

از مزیت های این روش ارسال به اکثر نقاط و شهرهای ایران و تحویل به مقصد در روز بعد می باشد. هزینه بار نیز متناسب با بار ارسالی و شهر مقصد، توسط انبار تعاونی مورد نظر تعیین می گردد که در مقصد از گیرنده دریافت می شود.

باربری

سفارش هایی که تا ساعت ۱۲ روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ثبت شوند، امکان تحویل به انبار باربری در همان روز را دارند. سفارش هایی که ثبت آنها بعد از این ساعت و یا در روز پنجشنبه انجام گیرد، در اولین روز کاری بعدی به باربری تحویل داده می شوند.

هزینه ارسال از طریق باربری نسبت به روش های دیگر کمتر بوده و زمان ارسال با توجه به مقصد می تواند بین ۱ تا ۵ روز تغییر کند.

تیپاکس

سفارش هایی که تا ساعت ۱۴ روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه و تا ساعت ۱۲ پنجشنبه ثبت شوند، امکان ارسال از طریق تیپاکس در همان روز را دارند. سفارش هایی که ثبت آنها بعد از این ساعت انجام گیرد، در اولین روز کاری بعدی ارسال می گردند.

شهرهای تحت پوشش تیپاکس