انواع چرخهای سرکیسه دور و سرگونی دوز
جهت دوخت گونی. کیسه. پلاستیک های بسته بندی. پارجه های ضخیم. نمد. چرم و….