چرخ سردوز خانگی المپیا OLAMPIA

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

سردوزی مناسب برای کار در خانه

نیم کارگاهی

برش پارچه

قابلیت تنظیم عرض دوخت

قابلیت تنظیم گام دوخت

2 در انبار