چرخ سردوز خانگی المپیا OLAMPIA

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

سردوزی مناسب برای کار درخانه

نیم کارگاهی

برش پارچه

قابلیت تنظیم عرض دوخت

قابلیت تنظیم گام دوخت

3 در انبار