ماشین بافندگی برادر Brother مدل KH-840

تماس بگیرید

ماشین بافندگی برادر 840 با قابلیت بافت ساده، کشباف، دو رنگ و چهار رنگ، تک گل، توری و برجسته و انواع مدلهای کارتی. در بافندگی برادر 840 نسبت به مدلهای پایینتر مثل 820 امکان بافت تک گل های بسیار زیبا و طرحهای دوبل اضافه شده است.