چرخ خیاطی صنعتی سردوز زوجی ZOJE مدل B9500E13 چهارنخ

تماس بگیرید

  • پنل دیجیتالی ساده
  • تنظیم سرعت
  • تعیین موقعیت سوزن
  • قابلیت سیستم شروع آهسته
  • دارای دینام سرخود
  • سیستم روغن بسته
  • دارای کار پیش بر چهار دنده ای
  • دارای نشانگر میزان روغن
  • مناسب دوخت پارچه های معمولی تا ضخیم