چرخ سردوز پنج نخ صنعتی SGGEMSY اس جی جمسی مدل 7725E

تماس بگیرید

سردوز صنعتی

پنج نخ

تفیف ویژه   از نوروز تا فطر

موتور سرخود

بدون صدا و لرزش

کارگاهی

 

گارانتی:

  مکانیکی:      یکساله

     الکترونیکی:    5 ساله