چرخ میاندوز صنعتی رویانگ Ruyang مدل RY-F80-D/ED/PD

تماس بگیرید

چرخ میاندوز رویانگ مدل RY-F80-D-ED-PD

دستگاه بدون تسمه بی صدا و کم مصرف

نخ کردن اسان به نسبت مدل های مشابه میاندوز

درب جلو به حالتی طراحی شده که پایه نوار داخل درب براحتی قابل نصب میباشد